Expertise

Naast het in stand houden van militair erfgoed adviseren wij ook (gevraagd en ongevraagd) (rijks)overheden op het gebied van Militair Erfgoed.


Rapportage

Haalbaarheidsonderzoek herbestemmingsmogelijkheden luchtwachttoren Eede

Haalbaarheidsonderzoek kazemat Diefdijk Zuid

Haalbaarheidsonderzoek kazemat Katwijk Zuid

Haalbaarheidsonderzoek naar de kazematten Grave Noord en Zuid

Haalbaarheidsonderzoek herbestemming brandstofdepot C&T Stoff vliegveld Twente

Haalbaarheidsonderzoek herbestemmingsmogelijkheden schietbanencomplex vliegveld Twente